کفشدوزک اس ام اس و سرگرمی

sms falsafi dey 93 بایگانی - کفشدوزکـ - مجله سرگرمی

اعلانات سایت

- وبگاه اس ام اس و سرگرمی کفشدوزک در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت گردیده است.

- مطالب درخواستی خود را میتوانید از طریق قسمت نظرات یا از طریق تماس با ما به ما اطلاع دهــید.

 

 

اس ام اس فلسفی دی ۹۳

آرشیو اس ام اس های فلسفی

 

اس ام اس فلسفی اس ام اس فلسفی دی 93

 

مـردم جـوری حـرف مـی زنند کـه همـه چیـز را مـی دانند.

امـا اگـر جـرات کنـی و سئوالی بپرسـی آنهـا هیـچ چیـز نمـی دانند .

پائولو کوئیلو

.

.

.

عشـق بـه نظـر مـی رسـد کـه سریـع بـه وجـود مـی آیـد، امـا بسـیار کنـد رشـد میکـند.

هیـچ مـرد و زنـی واقعـا نمـی فهمـند عشـق کامـل چیسـت

تـا زمـانی کـه بـه مـدت یـک چـهارم قـرن از ازدواجشـان نگـذرد.

مارک تواین

.

.

.

نیـازی نیسـت انسـانها را امتـحان کنیـد،

کمـی صبـر کنـید …

خـودشـان امتحـانشـان را پـس مـی دهنـد!

ارنست همینگوی

.

.

.

تبلیغات